WORD LID

en draag onze werking uit

HOUSE4BALANCE stopt ermee wegens gebrek aan draagvlak en steun. 
Het verslag van ontbinding zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad.
De website blijft online tot eind 2022.

 

  • Ik wil werkend lid worden  Als werkend lid maak je niet alleen de keuze je achter onze missie, visie en waarden te scharen. Je beslist je er ook actief voor in te zetten. Je staat mee aan het roer en krijgt een stem in ons bestuur. 

* max. 10 werkende leden
* de RVB beslist over je toetreding
* na aanvraag per aangetekend schrijven.
* rechten en plichten zoals vermeld in onze statuten
* jouw bijdrage is € 50 bij toetreding
* Jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap aan € 15. 

  • Ik wil sympathiserend lid worden  Als sympathiserend lid schaar je je achter dit initiatief en onze missie, visie en waarden. Met jouw morele steun en bescheiden bijdrage kan House4Balance al het verschil maken. Je krijgt er ook iets voor terug, naast alles wat we doen uiteraard. Ook voor collega-verenigingen!

* gratis deelname gefinancierde events
* 20% ledenkorting bij deelname events
* login  ledensectie van zodra technisch mogelijk
* jouw bijdrage is € 25 bij toetreding
* jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap aan € 15.
 

  • Ik wil erelid worden
    Als erelid maak je een statement omtrent dit initiatief en schaar je je achter onze missie, visie en waarden. Jouw morele steun en stevige bijdrage geeft House4Balance een extra duw in de rug.
    Je geniet extra voordelen. Ook voor collega-verenigingen!

* gratis deelname gefinancierde events
* 50% ledenkorting deelname betalende events
* inzage verslag AV na afspraak op het secretariaat van de vzw
* recht tot indienen (project)voorstellen voor de AV
* jouw bijdrage is € 300 bij toetreding
* jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap aan € 150.
 

Stort het bedrag op onze rekening: House4balance

IBAN: BE54 9501 4135 4997

BIC: CTBKBEBX

met de juiste vermelding

Betalen kan momenteel enkel via overschrijving.
We werken eraan zodat u binnenkort ook via Bankcontact of creditcard kan betalen.