es-Medische richtlijn voor Vertigo en Duizeligheid

29.10.2019

Dokters geven zelf aan ondermaats getraind te zijn in vestibulaire en neuro-vestibulaire ziektebeelden. "Misdiagnose op de Spoedafdeling voor perifere evenwichtsstoornissen wordt geschat op 74 à 81%." [Neurologic Clinics]

Bent u een vertigo expert? 

Dan bent u zich wellicht zeer bewust van de povere Belgische Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met Vertigo (www.ebprnet.be). En ook van de povere richtlijnen in andere landen wereldwijd.

Bent u een huisarts? 

Eerste lijn voor die patiënt dus? Het is helemaal oké als u toegeeft dat u niet helemaal mee bent met alle evenwichtsstoornissen. Want u kreeg die niet mee in uw opleiding als arts. En de wetenschap evolueerde ook de laatste jaren. Maar wat echt niet oké is, is dat u vandaag wel moet terugvallen op zwaar achterhaalde richtlijnen wanneer u een patiënt voor uw neus krijgt en u op basis van die foute richtlijnen moet gaan beslissen welke testen en behandeling u die patiënt moet voorschrijven, toch?

Vandaag onderscheiden we  +12 evenwichtsstoornissen. 

En weet u dat die richtlijn waarop u zich vandaag moet baseren, er slechts 3 vermeldt en voor slechts 2 daarvan doorverwijst naar een echte 'richtlijn'? Voor BPPV, Vestibular Neuritis en de Ziekte van Ménière kan u min of meer verder. Maar wat met die andere ziektebeelden? Wist u dat Ménière al bij al nog het minst voorkomt, maar dat de meeste evenwichtspatiënten vandaag, door toedoen van die foute richtlijnen, wel die pilletjes - die niet werken voor de andere ziektebeelden - voorgeschreven krijgen?

Anno 2020 kunnen we beter. Er moet iets gebeuren. NU. 

Want dit heeft immens grote gevolgen, net omdat de overgrote meerderheid van de patiënten dus met een foute diagnose rondloopt, met een serieuze impact op hun dagelijks leven en een onnodig hoge socio-economische kost voor onze maatschappij. 

Belgian Study Group on Vestibular Disorders (BSGVesD) 

Daarom nemen wij - na jaren tevergeefs vragen - zelf het initiatief om een werkgroep op te starten die de richtlijn zal updaten: de Belgian Study Group on Vestibular Disorders (BSGVesD). Het doel en de taak van die BSGVesD is dus een overkoepelende richtlijn uitschrijven die de diagnose en behandeling van vertigo en duizeligheid moet ondersteunen, en dat op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen en de Barany Society criteria voor al die verschillende evenwichtsstoornissen.

Als kers op de taart zullen we die richtlijnen, dus het resultaat van het werk van BSGVesD, in 2020 voorstellen tijdens de Barany Meeting in Madrid, als een best practice voorbeeld voor nationale richtlijnen. België wil en zal een voortrekker zijn en beweging in gang zetten wereldwijd.

En dus hebben we nu dokters met diverse achtergronden officieel uitgenodigd om deel uit te maken van die (multidisciplinaire) Belgian Study Group on Vestibular Disorders (BSGVesD). Vertigo experten uit diverse disciplines, dokters die in aanraking komen met vertigo, zoals neurologen, neus-keel-oor artsen, oogartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, audiologen, maar ook wetenschappers én de patiënt zelf. En aan de eerste reacties blijkt dat ze graag meestappen in dit verhaal.

De eerste meeting zal plaatsvinden begin november.

En ter illustratie hier nog even de Nederlandstalige en Franstalige versie van wat je als dokter vandaag online vindt op de EB Practice Net webpagina in België. We zetten het in het rood, zoals de juf dat doet op school, omdat het foute info is uiteraard.

"Vertigo wordt voornamelijk veroorzaakt door een organisch malfunctioneren. De meest voorkomende oorzaken van vertigo (niet volgens hun frequentie) omvatten:
 • spanning in de nek
 • goedaardige positionele vertigo [>>Richtlijn]
 • orthostatische hypotensie (bij het rechtstaan; gaat vaak gepaard met lage bloeddruk en komt vaak voor bij ouderen)
 • vestibulaire neuronitis (idiopathische acute vestibulaire disfunctie)
 • Ziekte van Ménière [>>Richtlijn]
 • circulatiestoornissen van het cerebellum en de hersenstam (in associatie met andere symptomen)
 • cerebellaire atrofie (meestal geassocieerd met langdurig buitensporig alcoholgebruik)
 • vertigo, gerelateerd aan het verouderingsproces bij ouderen (hersenen, ogen, evenwichtsorganen, perifeer gevoel van houding, orthostatisme)
 • paniekaanval (hyperventilatie)."
"Le vertige est principalement causé par une dysfonction organique. Les causes les plus courantes de vertige (non classées par ordre de fréquence) sont les suivantes :

 • tension cervicale
 • vertige positionnel bénin [>>Guide de pratique clinique]
 • hypotension orthostatique (en position debout, souvent associée à une hypotension artérielle et survient surtout chez les personnes âgées)
 • neuronite vestibulaire (début aigu, dysfonctionnement vestibulaire prolongé)
 • Maladie de Ménière >>[Guide de pratique clinique]
 • troubles circulatoires du cervelet et du tronc cérébral (associés à d'autres symptômes)
 • atrophie cérébelleuse (généralement associée à une consommation excessive d'alcool à long terme)
 • vertiges liés au processus de vieillissement chez les personnes âgées (cerveau, yeux, organes conférant le sens de l'équilibre, sens postural périphérique, hypotension orthostatique)
 • crise de panique (hyperventilation)."