es-Evenwichtsscreening voor kindjes

01.11.2019

Evenwichtsproblemen bij kinderen?

Tot voor kort kregen die bijzonder weinig aandacht. 

Dat verandert stilaan. Gelukkig maar.

Heeft dit artikel geholpen? Des te beter!
Deel het zoveel mogelijk om anderen te helpen.
Je voorzitter, Tania.

VIS-Flanders 

geeft speciale aandacht aan kindjes 
met blijvend gehoorverlies
Een project van 4 jaar met de steun van FWO

Van de 60.000 kinderen die per jaar worden geboren in Vlaanderen, geraakt 1% niet door de gehoorscreening. Zo'n 20% daarvan lijdt aan permanent gehoorverlies. 

Sinds juni 2018 krijgen die kindjes nu ook toegang tot een evenwichtsscreening. Net omdat gehoor en evenwicht vlak naast elkaar liggen en de ene functiebeperking ook een teken kan zijn van beperkt evenwicht. En dat is al een stapje vooruit.

Een vroege screening op 6 maand is erg belangrijk, om de problemen op jonge leeftijd op te sporen en vroegtijdig de juiste therapie op te kunnen starten. Terwijl gezonde kindjes hun motorische mijlpalen wel op de verwachte tijdstippen bereiken, lopen kindjes met deze beperkingen een grote achterstand op. Neem nu een baby die al snel het hoofdje kan oprichten; een baby met evenwichtsstoornissen kan dat heel lang niet. Of een kindje dat kruipt op 19 maanden in plaats van op de gemiddelde leeftijd van 10 maanden.

Hoe gaat de screening in zijn werk?

Alles start met gehoorscreening (brainstem evoked response audiometry: BERA) bij Kind en Gezin. 

Stelt men gehoorverlies vast  - stel nu door besmetting van de mama met CMV tijdens de zwangerschap - dan krijgen de ouders een eerste folder mee en verwijst men door naar een van de 25 Vlaamse referentiecentra voor een evenwichtsscreening op de leeftijd van 6 maanden. Een test (cVemp) die 15 minuutjes duurt met aangepast protocol voor kleine kindjes.

Als ook die test afwijkt, krijgen de ouders een tweede folder mee en worden ze doorverwezen voor motorisch onderzoek, want de cVemp test maar 1/5 van het evenwichtssysteem.

Als ook dat derde onderzoek afwijkende resultaten toont, wordt een revalidatietraject opgestart. De ouders krijgen dan een derde folder mee naar huis met tips & tricks.

Screening van evenwichtsproblemen op zeer jonge leeftijd is enorm belangrijk voor de latere ontwikkeling. Ook de kindjes met beperking haalden in dit onderzoek uiteindelijk wel hun motorische mijlpalen, maar wel met grote achterstand.

En omdat dit onderzoek zich nu focust op kindjes met gehoorverlies, hopen ze via hun folders en website ook wel de ouders van andere - op het eerste gezicht gezonde - kindjes te bereiken. En daartoe draag ik graag mijn steentje toe bij.

Het is heel belangrijk dat je als ouder tijdig een evenwichtsprobleem bij je kindje (dat het kindje ook kan hebben als het perfect hoort) herkent. En daarom toon ik even de RED FLAGS uit de folder (zie afbeelding).

Meer info op www.VIS-Flanders.be.
Er is een speciale pagina voor ouders maar je kan er ook alle wetenschappelijke papers en presentaties op nalezen.
Je vindt er ook de folders terug voor download, de referentiecentra, de pediatrische kinesitherapeuten en revalidatiecentra.